کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها

نویسندگان

1 هیات علمی/ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 هیئت علمی/موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

3 دانشجو/موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

قطعات فوتوالکترونیک از جمله قطعات بسیار پرکاربرد در صنایع الکترونیک به شمار می‌روند. در تولید این قطعات از مواد آلی و معدنی متفاوت استفاده می‌شود که بیشتر این مواد حساسیت زیادی نسبت به عوامل محیطی، مانند رطوبت و اکسیژن نشان می‌دهند. به همین دلیل، برای افزایش طول عمر این قطعات، ایجاد لایه محافظ روی آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد. این لایه باید خواص سدگری مناسبی در برابر بخار آب و اکسیژن داشته باشد. همچنین، مقاومت مکانیکی مناسبی را برای قطعه فوتوالکترونیک فراهم آورد. این قطعات نور را ساطع ‌یا جذب می‌کنند. بنابراین، لایه محافظ باید در برابر محدوده طول موج مرئی شفاف باشد تا در روند نورگسیلی این قطعات اخلالی ایجاد نشود. با توجه به ویژگی‌های بیان شده، ساختارهای پلیمری مناسب‌ترین گزینه برای این کاربرد به شمار می‌روند. در این مقاله، انواع ساختارهای پلیمری استفاده شده برای کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ویژگی‌های آن‌ها بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Encapsulation of Photo-electronic Devices and Evaluation of the Importance of Polymers

چکیده [English]

The photo-electronic devices are widely used in electronic industries. These devices are made from specific organic and inorganic materials with unique properties. Most of these materials are highly sensitive to atmosphere conditions such as moisture and oxygen.We need to protect these devices from harmful atmospheric conditions. Encapsulation layer with suitable barrier properties against oxygen and moisture and proper mechanical properties to protect photo-electronic devicesand to improveits longevity. The photo-electronic devices emit or absorb light. For this reason the encapsulation layer should be transparent in the visible wavelength range to support a photo-electronic device with its satisfactory performance. Therefore, the polymeric materials are the best candidates for this application to afford the required properties. In this article, to find a suitable polymer for use as an encapsulation layer, the properties of different kinds of polymers are investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic light emitting diode؛ solar cell
  • Encapsulation؛ Barrier properties؛ organic-inorganic hybrids