تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه گرگان

2 دانشگاه تهران

3 دانشاه گرگان

چکیده

به‌دلیل مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی، به تری‌گلیسیریدها برای تهیه چسب و مواد کامپوزیتی، نسبت به مواد نفتی، توجه بیشتری شده است. در مقاله پیش رو، روش‌های مختلف تولید رزین از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها مطالعه و بررسی شده است. مناطق فعال موجود در تری‌گلیسیریدها مانند پیوندهای دوگانه، کربن‌های آلیلی و گروه استری می‌توانند پیوند شیمیایی برقرار کنند. تری‌گلیسیریدها را می‌توان با واکنش‌هایی مانند پلیمرشدن رادیکال آزاد، حلقه‌گشا یا تراکمی و نیز به کمک اصلاح با انیدریدها، پلی‌ایزوسیانات‌ها و دی‌اسیدها به رزین تبدیل کرد. برای اپوکسی‌دار‌کردن تری‌گلیسیریدها نیز می‌توان از مواد مختلفی از جمله پرکربوکسیلیک اسیدها، پراکسیدهای آلی یا معدنی و هالوهیدرین‌ها استفاده کرد. اپوکسی‌دار‌کردن رزین‌های تری‌گلیسیرید باعث شاخه‌دارشدن پلیمر و ایجاد پیوند عرضی در زمان اتصال می‌شود. درنتیجه، پیوند ایجاد شده با رزین‌های تری‌گلیسیرید مقاوم‌تر است. نتایج نشان داده است، استفاده از رزین‌های تری‌گلیسیرید اپوکسی‌دار شده نسبت به رزین‌های معدنی، مانند اوره فرمالدهید، موجب تولید کامپوزیت و دیواره‌های چوبی مقاوم‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of Resins from Triglycerides and their Epoxidation

نویسنده [English]

  • RAHIM EBRAHIMI BERISA 1
1
2
3
چکیده [English]

The use of triglycerides to produce adhesive and composite materials is taken into consideration, instead of fossil-based feedstock due to their economic and environmental benefits. Several methods have been studied and Investigated for production of resins from triglycerides and epoxidation of modified resins. The reactive sites on the triglyceride structure such as double bonds, allylic carbons, ester groups and etc. are able to enter into chemical reactions. Triglycerides can be converted into resins by reactions such as, free radical polymerization, ring opening polymerization, poly-condensation and modification by anhydrides, polyisocyanates and diacids. Also, various materials such as percarboxylic acid, organic or inorganic peroxides and halohydrins can be used for epoxidation of triglycerides. Epoxidation of triglycerides resins lead to branching and cross-linking of chains. Consequently, the bond sresulting from epoxidized triglyceride resins are more resistant. The results showed that epoxidized triglyceride resins can be used to produce more resistant composite and wood panels compared to those produced from inorganic resins such as urea formaldehyde.

کلیدواژه‌ها [English]

  • triglycerides
  • resin
  • epoxidation
  • composite
  • cross-linking