با مشاهیر

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

 کمتر دانشجوی رشته پلیمریست که نام کاتالیستهای زیگلر-ناتا را نشنیده باشد و پژوهشگرانی که در زمینه پلیمریزاسیون کاتالیستی با این ترکیب پژوهش دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را انجام میدهند بخوبی با مشکلات و ظرایف کار با این نوع کاتالیستها آشنا هستند. فارغ التحصیلانی که در صنایع پتروشیمی تولید پلی اولفینها فعالیت میکنند نیز بخوبی بر اهمیت این کاتالیستها آگاهی دارند. کاتالیستهای زیگلر-ناتا به عنوان یک دسته مهم ازکاتالیزورهای صنعتی نقش به سزایی درپلیمریزاسیون آلفا اولفینها مانند پلی اتیلن و پلی پروپیلن داشته که این مواد تاثیر و اهمیت شگرفی در بهبود زندگی بشر امروز دارند. علیرغم ادعای مطرح شده در مورد کشف تصادفی این نوع کاتالیستها، مطالعات و مشاهدات تاریخی نشان میدهد که مسیر کشف آنها مسیری طولانی، پر فراز و نشیب و با زحمات فراوانی همراه بوده است. پژوهشها و فعالیتهای بیش از سه دهه پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهمراه پشتیبانی صنعت و در اختیار داشتن دستگاهها و تجهزیات آزمایشگاهی این مسیر ناهموار را به سوی مقصد رهنمون کرده است. اهمیت و تاثیر کشف و استفاده از انواع این کاتالیستها و تولید پلیمرهای متنوع بحدی در پیشرفت زندگی بشر موثر بوده که برای ابداع کنندگان آن کارل زیگلر و ژولیا ناتا جایزه نوبل شیمی سال 1963 را بهمراه آورد.

عنوان مقاله [English]

prominent scientist

نویسنده [English]

  • majid Ghiass