خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

2 فارغ التحصیل پژوهشگاه پلیمر

چکیده

چسب‌های حساس به فشار آکریلی دسته مهمی از چسب‌ها هستند که به‌دلیل شفافیت، مقاومت در برابر اکسایش، سمی‌نبودن و قیمت ‌نسبتا کم، به آن‌ها بیش از سایر انواع این دسته از چسب‌ها توجه شده است. از کاربردهای نوین آن‌ها، سامانه‌های دارورسانی تراپوستی است. در این کاربرد، دارو به‌شکل کنترل شده از چسب رها شده و با عبور از پوست وارد بدن می‌شود. در این مقاله، ابتدا ساختار شیمیایی، خواص و ویژگی‌های چسب‌های حساس به فشار آکریلی بررسی می‌شود. سپس، کاربرد آن‌ها در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی و اثر ترکیب چسب بر رهایش دارو از این سامانه‌ها به‌طور خلاصه مرور می‌شود. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می‌دهد، نوع و مقدار مونومرهای آکریلی، کومونومرهای ثانویه و مونومرهای دارای گروه‌های عاملی به‌کار رفته در ترکیب چسب‌های حساس به فشار آکریلی اثر زیادی بر خواص چسبندگی آن‌ها دارند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، چسب‌های حساس به فشار آکریلی می‌توانند به‌طور مؤثری در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی به‌کار روند. ماتریس چسب‌های آکریلی، انحلال‌پذیری مناسبی در بسیاری از داروها دارد. بنابراین، می‌توان از این چسب‌ها برای بارگذاری داروهای مختلف استفاده کرد. ترکیب چسب آکریلی به کار رفته نیز تا اندازه زیادی روی رهایش دارو از این سامانه‌ها اثرگذار است. به‌طوری که با تغییر نوع چسب، می‌توان نفوذ دارو را به مقدار مدنظر تنظیم کرد. وجود کومونومرها در ساختار چسب آکریلی، افزون بر تغییر خواص فیزیکی و چسبندگی، بر رهایش و نفوذ دارو از چسب نیز اثر درخور توجهی دارد. با افزایش قطبیت و آبدوستی چسب آکریلی، مقدار نفوذ دارو کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Properties and Applications of Acrylic Pressure Sensitive Adhesives in Transdermal Drug Delivery Systems

نویسندگان [English]

  • mojtaba taghizadeh 1
  • mojgan mirzataheri 1
  • hosein abedi moghadam 2
1
2
چکیده [English]

Acrylic pressure sensitive adhesives are an important class of adhesives which have attracted more attention than other adhesives because of their transparency, oxidation resistance, non-toxicity and relatively low cost. One of the most promising applications of these adhesives is in transdermal drug delivery systems in which drugs are released from adhesive in a controllable manner and enter the body through the skin. In this paper, first, the composition of the pressure sensitive adhesives and their properties are discussed and next the applications of these adhesives in transdermal drug delivery systems and the effect of their composition on drug release are reviewed in concisely. The results represented here indicate that the structure and content of acrylic monomers, secondary comonomers and functional group-containing monomers in the composition of pressure sensitive adhesive have significant effects on the adhesion properties of these adhesives. Investigations also show that acrylic pressure sensitive adhesives can be used effectively in transdermal drug delivery systems. The matrix of acrylic adhesive has high solubility for many drugs and can be used for loading of different drugs. Drug release of these systems is strongly affected by the composition of acrylic adhesive; and drug permeation can be adjusted by varying the type of acrylic adhesive. The presence of comonomers in the structure of acrylic adhesive, besides changing the physical and adhesion properties, significantly affects permeation and drug release from the adhesive. The permeation of drug is lowered by increasing polarity and hydrophilicity of the adhesive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pressure sensitive adhesive
  • acrylic polymer
  • transdermal drug delivery systems
  • adhesion properties
  • application