معرفی کتاب

همکاران

چکیده

عناوین کتاب ها:
1- رزین های اپوکسی، مهدی باریکانی و هنگامه هنرکار، انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران، سال 1394
2- میکرو و نانو پیوندزنی پلیمرها،  Sonja Neuhaus و Celestino Padeste،  الزویر (Elsevier) ، سال 2015

عنوان مقاله [English]

Books