دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 1-80 
عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ

صفحه 30-38

شهرام خمیس آبادی؛ مژگان میرزاطاهری؛ علی سلیمی


مطالعه شکل شناسی آمیخته آکریلونیتریل بوتادی ان پلی وینیل کلرید

صفحه 39-47

محمود معصومی؛ قاسم نادری؛ آرمین حاجی بابا؛ علی پورنقشبند