محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 14965

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

چکیده

جرم مولکولی و وزن اک یوالان اپوکسی جزء مهم ترین پارامترهای یک رزین اپوکسی محسوب  یشوند. بدون تع یین این پارامترها، شناسایی نوع و خواص رزین اپوکسی امکان پذیر نیست. تاکنون، روش های گوناگونی نظیر کروماتوگرافی ژل تراوایی یا تیتر کردن برای شناسایی رزین های اپوکسی استفاده شده اند که یا نیازمند صرف وقت بسیار است یا نتایج آنها همراه با خطاست. در این مقاله به تعیین پارامترهای اساسی همچون درجه پلیمر شدن، وزن اکی والان اپوکسی، جرم مولکولی، عاملیت و درجه شاخه دار شدن رزین های اپوکسی با استفاده از روش سریع و دقیق طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of Molecular Weight and Epoxy Equivalent Weight by Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

نویسندگان [English]

  • Morteza ehsaani 1
  • zeinab farhadi nezhad 2
  • davoud ronasi 3
1
2
3