اخبار علمی و سایر مطالب

چکیده

بخش ترویجی نشریه شامل موارد زیر است:
معرفی مرکز رشد فناوری پلیمر
اخبار علمی
پایان نامه
معرفی کتاب
همایش ها
معرفی سایت
واژه نامه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific news