روش های عددی و نرم افزارهای محاسباتی در پژوهش های پلیمری

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 14965

چکیده

تشریح مسائل مربوط به مواد و فرایندهای پلیمری نقش اساسی در تولید، به کارگیری، نوآوری و پیش بینی رفتار این مواد در زندگی امروز دارد. تنوع مواد پلیمری و فرایندهای مختلف تولید به همراه پیچیدگی ویژگی های رفتاری آنها منجر به روابط و معادلات پیچیده ریاضی شده است که حل آنها از روش های کلاسیک ریاضی امکان پذیر نیست. مدل سازی فرایندهای مربوط به مواد پلیمری، استفاده از روش های مناسب عددی و به کارگیری تسهیلات نرم افزاری، دانش آموختگان و پژوهشگران در زمینه های مختلف پلیمری را در تشریح کمی و کیفی این فرایندها توانا می سازد. در این ارتباط، استفاده از روش های محاسباتی عددی مناسب و کارآمد ابزاری ضروری و بخش اجتناب ناپذیر پژوهش ها خواهد بود. این پژوهش، تلاشی اندک برای آشنایی دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند با زمینه های پژوهشی مدل سازی و مشابه سازی فرایندهای پلیمری، روش های محاسباتی عددی متنوع، انواع روش های عددی و نرم افزارهای موجود و قابلیت هایی است که نرم افزارهای مهم برای فعالیت های پژوهشی در اختیار پژوهشگر قرار می دهد. روش ها و نرم افزارهای ارائه شده در این مقاله، بخش کوچکی از دنیای روش ها و نرم افزارهای عمومی و تخصصی است که مسلما نمی توان تمام آنها را مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار داد. اطلاعات ارائه شده به هیچ وجه قطعیت نداشته و نشان دهنده برتری یا ارجحیت نرم افزارهای مطرح شده بر انواع دیگر نیست و تنها بر مبنای تجربه و اطلاعات شخصی یا پژوهشگرانی است که تجربه فعالیت با این موارد را داشته اند. مطالب مطرح شده در باره ویژگی ها و مشخصات روش ها و نرم افزارها نیز از شبکه جهانی اینترنت به دست آمده که به راحتی قابل دسترس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Methods and Computational Softwares in Polymer Researches

نویسنده [English]

  • Majid ghias