طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون 2- آشنایی با روش و انواع کاربردهای آن در علم پلیمر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، صندوق پستی 115 - 5 1496

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند،

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 8415683

چکیده

در بخش اول مقاله، فن طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون، اجزای آن و معادلات بهک ار رفته در تفسیر نتایج بیان شد. در این روش، طول عمر پوزیترون در جسم به وسیله ازبین رفتن آن با واکنش پوزیترونیم اندازه گیری و به شکل یک طیف نشان داده می شود. از طیف طول عمر نابودی پوزیترون می توان برای شناسایی مواد پلیمری بهره جست. فن طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون در بررسی حجم آزاد در مواد مختلف از جمله پلیمرها، اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای- لاستیک پلیمرها و بررسی امتزاج پذیری آمیخته های پلیمری قابل استفاده است. در بخش دوم مقاله، کاربردهای طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون به تفصیل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positron Annihilation Life-time Spectroscopy (PALS) II. Introduction and Applications in Polymer Science

نویسندگان [English]

  • elaz esmizade 1
  • mohammad razavi nouri 2
  • ali kalati vahid 3
1
2
3