کلیدواژه‌ها = هیدروژل
تعداد مقالات: 5
2. سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 24-32

سیاوش میرزایی؛ حمید موبدی؛ حمید گورابی؛ محمد حسین صنعتی؛ سکینه خزلی


3. مروری بر روش‌های میکروساخت هیدروژل‌های ژلما

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 50-62

سید مرتضی نقیب؛ کاوه رحیمی ممقانی


4. مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 94-102

ابوالفضل مقصودنیا


5. هیدروژل‌های ابرجاذب برپایه پروتئین‌ها و هومو پلی‌آمینواسیدها: سنتز و کاربردها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 21-40

سید حمید سلیمی؛ فضه آریانسب؛ علیرضا بنازاده؛ محمدجلال الدین ظهوریان مهر