بخش جنبی

همکاران

10.22063/basparesh.2019.1645

چکیده

* اخبار علمی
    - فیلم های پلی اتیلنی با استحکامی چون آلومینیوم
    - استفاده از نور خورشید برای جذب نمک از آب دریا
    - پلیمر دارای بلور کاتچین و بازگردانی ضربان قلب طبیعی...
    - باتری های یون فلزی فراسریع بر پایه کاتد پلیمری نوین
    - اتصال مولکول های زیست فعال به ساختار هیدروژل

* بیشتر بدانیم (پیشینه صنعت پلیمر): اتو بایر: مخترع پلی یورتان
* معرفی پایان نامه
* معرفی کتاب

عنوان مقاله [English]

Report

http://phys.org/news
http://www.sciencedaily.com
http://www.materialstoday.com
http://www.azom.com