مروری بر حسگر های حرکتی هیدروژلی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه شریف، تهران، ایران

چکیده

در دهه اخیر، به قطعات الکترونیکی انعطاف­ پذیر، به ­دلیل کاربرد گسترده آن­ ها در صنایع و لوازم پوشیدنی هوشمند، توجه زیادی شده است. در این میان، حسگرهای حرکتی پوشیدنی قابلیت پایش حرکات بدن و تبدیل تغییر شکل ناشی از تنش اعمالی به علامت­ های الکتریکی، سهم عمده­ ای از این بازار را به خود اختصاص داده ­اند. امروزه، پلیمرهای دارای عامل رسانای الکتریکی، به ­دلیل ماهیت انعطاف­ پذیر، وزن سبک و قیمت مناسب، پر­اقبال ­ترین مواد  برای ساخت الکترونیک انعطاف ­پذیر محسوب می ­شوند. در میان پلیمرها، خواص الکتریکی ذاتی، زیست ­سازگاری و چقرمگی تنظیم ­پذیر و کشش ­پذیری بسیار هیدروژل­ ها، آن­ ها را گزینه مناسبی برای حسگرهای حرکتی در تماس با بدن، ساخته است. به­ منظور تقویت ضریب حساسیت به کرنش در هیدروژل­ ها برای کاربرد به­ عنوان حسگر حرکتی، افزایش رسانندگی الکتریکی آن ­ها تا میزانی معین به­ کمک یون­ های آزاد و رساناهای الکتریکی، ضروری به ­نظر می­رسد. از طرفی، با توجه به زمینه­ های کاربردی حسگرهای حرکتی و استفاده مکرر از آن­ها، نیاز به هیدروژلی با خواص مکانیکی مطلوب از جمله چقرمگی درخور ملاحظه، خاصیت خودترمیم ­شوندگی پس از آسیب و پایداری دینامیکی زیاد احساس می­شود. بنابراین در این مقاله، پیشرفت ­های اخیر برای تهیه هیدروژلی با رسانش الکتریکی زیاد، حساسیت به کرنش درخور ملاحظه و خواص مکانیکی مطلوب و مناسب برای طراحی حسگر حرکتی، مرور می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview on Hydrogel-based Motion Sensors

نویسندگان [English]

  • Pooria Rahmani 1
  • akbar shojaei 2
1 Chemical Engineering, Chemical & Petroleum Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 Chemical Engineering Department, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

On the other hand, according to the application fields of motion sensors and their frequent use, the need for hydrogel with desirable mechanical properties such as remarkable toughness, self-healing property after damage and dynamic stability is felt. Therefore, in this article, the recent advances for the preparation of hydrogel with high electrical conductivity, sensitivity to considerable strain, and desirable mechanical properties suitable for motion sensor design are reviewed. In the recent decade, flexible electronics have gained considerable attention due to their widespread use in various fields. In the meantime, there has been a growing demand for wearable strain sensors, which are applicable in human motion monitoring, robotics, touch panels, and so on. In this respect, integrating polymers with electrical conductive agents are the most common strategy to develop flexible electronics. Among polymers, the intrinsic electrical properties, appropriate mechanical properties, and biocompatibility of hydrogels made them a suitable candidates to serve as a strain sensor. However, it is essential to increase hydrogels electrical properties by using ions and electrical conductors to attain high strain sensitivity.On the other hand, the frequent use of hydrogels for human motion monitoring needs suitable mechanical properties such as sufficient toughness, dynamic durability, and high stretchability. To endow hydrogels with these features, some strategies such as nanocomposite hydrogel, double network, and inducing abundant reversible bonds within the hydrogels have been employed. Therefore, in this article, the latest achievements regarding the development of hydrogel-based strain sensors for human motion monitoring and the recent approaches leading to considerable electrical properties, high strain sensitivity, and suitable mechanical performance are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polymeic nanocomposite
  • flexible electronics
  • strain sensor
  • Hydrogel
  • human motion monitoring