دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 25، اسفند 1396، صفحه 1-102 
مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها

صفحه 60-72

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرشید نوری