دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، خرداد 1396، صفحه 3-142 
میکروژل‌های آکریلی: تهیه و کاربرد ‌‌‌‌

صفحه 71-81

کوروش کبیری؛ سولماز مجرد؛ حمیدرضا متصدی


مروری بر خواص مکانیکی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف نخل خرما

صفحه 82-93

مریم غلامی؛ محمدصالح احمدی؛ محمدعلی توانایی؛ محمد خواجه مهریزی


راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II)

صفحه 94-101

محمد رونق باغبانی؛ فریدون محمدی؛ قاسم نادری؛ احمد ربیعی


شناسایی جدایی فاز در آمیخته‌های پلیمری

صفحه 114-125

محمد برمر؛ ساناز بابادی؛ شروین احمدی