راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II)

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی

چکیده

جفت‌یون‌های فلزی واسطه همچون نقره(I)-نقره(II)، سریم(III)-سریم(IV)، کبالت(II)-کبالت(III)، منگنز(II)-منگنز(III)، به دلیل پتانسیل اکسایش زیاد آن‌ها به عنوان اکسنده‌های قوی و پایدار در روش جدید اصلاح سطح پلیمرها، به ویژه لاستیک‌ها از راه اکسایش الکتروشیمیایی واسطه‌ای (MEO) به کارگرفته می‌شوند. فلز واسطه نقره دارای بیشترین پتانسیل اکسایش و آثار اکسایشی است. بدین جهت در این روش از آن نسبت به سایر فلزهای واسطه بیشتر استفاده می‌شود. به دلیل اهمیت اصلاح سطح و اکسایش سطحی لاستیک‌ها برای بهبود کارایی‌های ثانویه آن‌ها، همچون بهبود چسبندگی و امتزاج‌پذیری و لزوم درنظر گرفتن جنبه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، استفاده از این روش به طور روزافزون در حال گسترش است. افزایش محتوای اکسیژن، تغییرات شکل‌شناسی و توپوگرافی، آب‌دوستی و قطبش، ایجاد گروه‌های عاملی جدید، از بین بردن لایه مرزی ضعیف سطحی در سطح لاستیک‌های اصلاح شده از جمله مزایای این روش است. همچنین، سرعت اکسایش زیاد و مصرف انرژی کم و بازگشت‌پذیری فلز واسطه از برتری‌های روش MEO است. در این مقاله، افزون بر مرور اجمالی سازوکارهای اصلاح سطح با روش الکتروشیمیایی واسطه‌ای، تغییرات ناشی از این  روش در سطح لاستیک‌ها شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A New Approach to Mediated Surface Oxidation of Rubbers by Silver (II) Ion

چکیده [English]

Due to their high redox potential, metal ion couples such as silver (I)/silver (II), cerium (III)/ cerium (IV), cobalt (III)/cobalt (II) and manganese (III)/ manganese (II) are used as strong and stable oxidants in mediated electrochemical oxidation (MEO) method for surface modification of polymers, specially elastomers. Silver which has the highest redox potential and oxidation effects of metals is more used in mediated electrochemical oxidation methods. Because of the importance of surface modification and oxidation of elastomers in secondary applications such as improvement of adhesion or compatibility and also for both economic and environmental reasons, mediated electrochemical oxidation technique has received increasing attention. Enhancement of surface oxygen content, variations in surface morphology, topography, hydrophilicity, surface polarity, formation of surface functionality and removing weak surface boundary layer are the vital advantages of the modification of rubber surface obtained by mediated electrochemical oxidation method. Also, higher oxidation rate, lower energy consumption, and mediator ion reversibility are other benefits of mediated electrochemical oxidation method. In this article, a brief review on the mechanism of surface modification performed by mediated electrochemical oxidation methods and the effect of surface modification on the surface properties of elastomers are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elastomer
  • treatment
  • oxidation
  • mediated electrochemical oxidation
  • silver (II)