بخش جنبی

همکاران

چکیده

* اخبار علمی 

ذخیره و رهایش گرما با نانوالیاف هوشمند
استتار رنگی با الهام از طبیعت به کمک پلیمرها
نوعی پلیمر نیمه شفاف ترمیم شونده در دمای محیط با فشار اندک
خازن انعطاف پذیر با بهبود پلیمر دی الکتریک
فرایند نوین با قابلیت چاپ سفارشی کاتالیزگرها
دریافت کمک مالی پژوهشگران برای تهیه پلیمرهای بور
زیست پلیمرهای نوین ناپدیدشونده به محض تحریک

* معرفی پایان نامه
* معرفی کتاب
* معرفی وبگاه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reports


www.materialstoday.com

www.azom.com

www.advancedsciencenews.com
www.irna.ir