تعداد مقالات: 408
................................................................................................................................................................................
مقالات مندرج در این بخش، مقالات پذیرش شده هستند که به ترتیب تاریخ پذیرش مورد ویرایش و صفحه آرایی قرار گرفته و برای انتشار آماده
می شوند. در حال حاضر نسخه پذیرفته شده که ویراستاری و صفحه آرایی نشده است برای استفاده مخاطبان گرامی روی سایت قرار گرفته است. بعد از آماده شدن هر یک از آنها، فایل نهایی مقاله جایگزین خواهد شد.
...............................................................................................................................................................................
26. تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 3-15

فاطمه برزگری؛ جلیل مرشدیان؛ محمد رضوی نوری


27. سرمقاله

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 3-3


28. کامپوزیت‌ها و ژل‌های پلیمری مغناطیسی حاوی نانوذرات مگنتیت

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 3-13

علیرضا مورکی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


29. پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 3-14

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


30. سرمقاله

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 3-3


31. مروری بر ساخت کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پایه پلیمری با فرایند اصطکاکی اغتشاشی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 3-14

محمد رضا نخعی امرودی؛ امیر مصطفی پور؛ قاسم نادری


32. مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 3-18

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


33. محاسبه جرم مولکولی و تعیین وزن اکی والان اپوکسی با طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته پروتون

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 16-21

مرتضی احسانی؛ زینب فرهادی نژاد؛ داوود روناسی


34. پلیمرهای هوشمند: 1- معرفی و کاربرد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 10-17

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان


35. هیدروژل ها به عنوان حامل در سامانه های دارو رسانی کنترل شده

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 16-27

سپیده خوئی؛ مریم کردانی


36. سر مقاله

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 3-3


37. سرمقاله

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 3-3


38. سرمقاله

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 3-3


39. سرمقاله

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 3-3


40. سرمقاله

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 3-3


41. سر مقاله

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 3-3


42. ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی -2 لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-19

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری


43. ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 13-20

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری


44. سر مقاله

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 3-3


45. سرمقاله

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 3-3


46. سرمقاله

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 3-3


47. مروری بر خواص و روش‌های تولید الیاف نانوسلولوز

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 3-17

میثم مهدی نیا؛ محراب مدهوشی


48. بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-17

فریبا گنجی؛ فاطمه رضایی؛ آرزو سروش نیا


49. خواص و کاربردهای چسب‌های حساس به فشار آکریلی در سامانه‌های دارورسانی تراپوستی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 3-14

سید مجتبی تقی‌زاده؛ مژگان میرزاطاهری؛ حسین عابدی مقدم


50. سرمقاله

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 3-3