طیفسنجی طول عمر نابودی پوزیترون -1 مقدمه ای بر روش و کاربردهای آن در علم پلیمر

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 14965

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، صندوق پستی 841568311

چکیده

در فن طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون، مدت زمان لازم برای نابودی پوزیترون پس از ورود آن به درون ماده به وسیله واکنش های پوزیترونیم اندازه گیری می شود. استفاده از این روش در علم شیمی و پلیمر امری نو و در حال پیش رفت است. این فن طیف سنجی قابلیت استفاده در بررسی حجم آزاد را در مواد مختلف از جمله پلیمرها، اندازه گیری دمای انتقال شیشهای- لاستیکی پلیمرها و بررسی امتزاج پذیری آلیاژهای پلیمری دارد. به دلیل ناآشنا بودن بسیاری از پژوهشگران کشور با این روش، در قسمت اول این مقاله به معرفی دستگاه طیف سنجی طول عمر نابودی پوزیترون و معادلات استفاده شده برای تفسیر نتایج حاصل از آن پرداخته می شود. در قسمت دوم نیز به چند کاربرد این روش در علم پلیمر اشاره می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Positron Annihilation Life-time Spectroscopy (PALS) I. Introduction and Applications in Polymer Science

نویسندگان [English]

  • elnaz esmizade 1
  • Mohammad Razavi nouri 2
  • ali kalati vahid 3
1
2
3