کلیدواژه‌ها = الکتروریسی
پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 17-27

مهدی شیخی؛ فیروزه کاوش طهرانی؛ فاطمه رفیع منزلت


کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در دندان پزشکی بازساختی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 67-78

امل اسدی نسب؛ محسن نجفی؛ فاطمه زمانی


الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 33-43

حامد دائمی؛ مریم اسدی


مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-29

یاسمن جهانمردی؛ محمدعلی توانایی؛ علیرضا تهرانی بقا


کنترل آرایش نانوالیاف الکتروریسی شده با استفاده از جمع کننده‌های ترکیبی رسانا- عایق

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 51-58

محمدحسین قانیان؛ جلال برزین؛ مژگان زندی؛ مرتضی احسانی؛ محمد کاظمی آشتیانی