دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 42، خرداد 1401 
اصول و کاربرد رئولوژی تبدیل فوریه در شناسایی آلیاژهای پلیمری

صفحه 25-35

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی؛ مریم ماسوری


بخش جنبی

صفحه 76-82

همکاران تحریریه