مروری بر تهیه نانوالیاف دوخاصیتی با روش الکتروریسی‌ همبَر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده نساجی دانشگاه گیلان

2 گروه مهندسی نساجی- دانشکده فنی - دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی نساجی

چکیده

الکتروریسی، از روش ­های آسان و کارآمد برای تهیه نانوالیاف در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی است. طی سال ­های اخیر، مطالعات انجام­ شده بیانگر توجه ویژه به ساختارهای خاص، افزایش کاربرد و رفع نقص ­های روش­ های پیشین است. ساختار دوخاصیتی، از ساختارهای نوین و پرکاربرد است که گزارش­ های منتشرشده درباره آن، به­ دلیل محدودیت و چالش ­های موجود در دستیابی به ساختار دوخاصیتی، از قبیل طراحی افشانک، جدایش فاز دو محلول پلیمری در حین الکتروریسی، واپایش سرعت جریان، درنظرگرفتن ولتاژ بهینه و سایر پارامترها، محدود است. الکتروریسی مجاور یکی از راه­ های معمول برای دستیابی بدین ساختار خاص است که می­ توان به­ کمک آن و طراحی افشانک مناسب، دو محلول پلیمری را به ­طور هم­زمان الکتروریسی کرد. در این روش، تهیه افشانک و طراحی پارامترهای وابسته به آن مانند قطر سوزن، زاویه و فاصله بین دو افشانک، از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است. همچنین، پارامترهای مربوط به رفتار رئولوژیکی پلیمر، به ­ویژه گرانروی، از نکات حیاتی در دستیابی بدین ساختار خاص است. در این مقاله، ضمن مرور روش ­های تهیه نانوالیاف دوخاصیتی به­ روش الکتروریسی مجاور، ساختارهای نوین بر مبنای نانوالیاف دوخاصیتی شامل بررسی ساختار و روش ­های تولید از طریق الکتروریسی مجاور نیز به­ طور اجمالی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review on Fabrication of Janus Nanofibers through Side-by-Side Electrospinning Method

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nouri 1
  • Fatemeh Ahadi 2
  • Mostafa Jamshidi Avanaki 3
1 Textile department, University of Guilan
2 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
3 Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
چکیده [English]

Electrospinning is an easy and efficient method for preparing nanofibers on laboratory and industrial scales. In recent years, various studies have been done with special attentions to specific structures, increasing the application and eliminating the shortcomings of previous methods. Janus structure is one of the new and widely used structures that due to the limitations and challenges in achieving this structure, such as nozzle design, phase separation of two polymer solutions during electrospinning, flow rate control, optimal voltage and other parameters, the published reports in this field, are limited. Side-by-side electrospinning is one of the common ways to achieve this special structure. In this method, with appropriate nozzle design, two polymer solutions can be electrospun simultaneously. In addition, the nozzle design and the related parameters such as needle diameter, angle, and distance between the nozzles are of special importance. Also, parameters related to the rheological behavior of the polymer, especially viscosity, are crucial in achieving this particular structure. In this paper, the methods of preparation of Janus nanofibers by side-by-side electrospinning method, new structures based on these nanofibers, including the study of structure and production methods through side-by-side electrospinning, are briefly reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • side-by-side electrospinning
  • Janus nanofiber
  • nozzle design
  • Janus structure
  • polymer solution