دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، شهریور 1401، صفحه 1-77 
2. مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی

صفحه 14-26

نگار فرزانه فر؛ مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


3. مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی

صفحه 27-35

مریم ماسوری؛ رضا راشدی؛ عبدالحنان سپاهی؛ محمد حسین جندقیان؛ احسان نیک‌زینت؛ سعید هوشمند موید


4. ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه

صفحه 36-49

مائده رمضانپور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


5. بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری

صفحه 50-58

زهرا یعقوبی؛ عبدالحنان سپاهی؛ کمال افضلی؛ اعظم جلالی آرانی؛ خسرو ولی اقبال


6. اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی

صفحه 59-69

محمدمهدی کامیابی؛ سید محمد صادق حسینی؛ حانیه جمالیزاده


7. بخش جنبی

صفحه 70-77

همکاران تحریریه