دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 35، تابستان 1399، صفحه 1-77 
5. مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن

صفحه 37-47

محمدحسین بهشتی؛ شایان قربانی؛ آیدا متوچی