دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 35، شهریور 1399، صفحه 1-77 
4. مروری بر فرآیند ترموفرمینگ و کاربردهای آن

صفحه 37-47

محمدحسین بهشتی؛ شایان قربانی؛ آیدا متوچی


7. بخش جنبی

صفحه 71-77

همکاران تحریریه