روش های سنتز فیلم های نازک چارچوب‌های فلز-آلی بر روی سطح

نوع مقاله: گزارش

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

2 دانشجو - گروه شیمی، دانشگاه الزهرا، ونک، تهران، ایران

10.22063/basparesh.2019.2552.1490

چکیده

فیلم‌های نازک چارچوب های فلز-آلی یا همان پلیمرهای کئوردیناسیونی متخلخل که بر روی سطح بستر قرارگرفته اند، توجه زیادی را به عنوان شکل جدیدی از فناوری نانو به خود جلب کرده اند. روش‌های رسوب دهی جدید، کنترل ضخامت فیلم و همگن بودن آن شناسایی شکل و بررسی ابعاد آن را ممکن می سازند؛ بنابراین فرصت‌های زیادی را در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند. در پاسخ به تقاضای بسیار برای ایجاد انرژی پاک ‌تر، در سال‌های اخیر، تلاش‌های بسیاری برای استفاده از فیلم‌های نازک چارچوب های فلز-آلی برای کاربردهایی در زمینه های مختلف انجام شده است؛ زمینه هایی چون فوتوولتایی، کاهش دی اکسید کربن، ذخیره سازی انرژی، تقسیم و شکاف آب و استفاده در دستگاه‌های الکترونیکی و همچنین ساخت غشاها. اگرچه کاربردهای موجود امیدوارکننده و دلگرم ‌کننده هستند، اما فیلم‌های نازک چارچوبهای فلز-آلی هنوز با چالش‌های متعددی روبرو هستند، از جمله نیاز به درک کامل ‌تر مکانیزم رشد فیلم نازک، پایداری سطح مشترک های داخلی و خارجی، روش ‌هایی برای آلاییده کردن و مدل‌هایی برای انتقال حامل بار. اگرچه این فیلم های نازک، عملکرد جذاب و فوق العاده ای از خود نشان میدهند، اما هنوز راه طولانی وجود دارد تا این ترکیبات صنعتی و تجاری شوند.در این مقاله پیشرفت‌های اخیر در مورد فیلم‌های نازک چارچوب های فلز-آلی از جمله روش ‌های ساخت و الگوسازی بررسی شده ‌اند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fabrication methods of surface-supported metal–organic framework thin films

نویسندگان [English]

  • shokoofeh Geranmayeh 1
  • arezoo moradi 2
1 Department of Chemistry, Alzahra University, Vanak, Tehran, Iran
2 faculty of physics & chemistry,alzahra university,tehran,iran
چکیده [English]

Surface-supported metal–organic framework (MOF) / porous coordination polymer thin films are receiving increasing attention as a novel form of nanotechnology. New deposition techniques that enable the control of the film thickness, homogeneity, morphology, and dimensions with a huge number of metal–organic framework compounds offer tremendous opportunities in a number of different application fields. In response to increasing demands for environmental sustainability and cleaner energy, much effort in recent years has been devoted to the development of metal–organic framework thin films for applications in photovoltaics, CO2 reduction, energy storage, water splitting, and electronic devices, as well as for the fabrication of membranes. Although existing applications are promising and encouraging, MOF thin films still face numerous challenges, including the need for a more thorough understanding of the thin-film growth mechanism, stability of the internal and external interfaces, strategies for doping and models for charge carrier transport. Although these films show very attractive and wonderful features, there is a long way to industrialization and commercialization them. In this paper, we review the recent advances in MOF thin films, including fabrication and patterning strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metal-organic framework
  • Deposition
  • Solvothermal process
  • Epitaxy
  • Substrate