دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 47، شهریور 1402، صفحه 1-85 
3. کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو

صفحه 28-39

سهیلا قاسمی؛ میلاد قزلسفلو؛ عبدالحمید دهقانی


7. بخش جنبی

صفحه 79-85

همکاران تحریریه