نورآغازگرهای فرابنفش، فرابنفش مرئی و زیرقرمز نزدیک در فرایندهای چاپ سه‌بعدی نوری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده شیمی، کد پستی3879145371

2 دانشجو/ دانشگاه اصفهان

چکیده

از میان رویکردهای مختلف چاپ سه­ بعدی، روش نوری که برپایه استفاده از مونومر­ها یا اولیگومر­های نورحساس است، به ­دلیل سهولت فرایند، دسترس­ پذیری به ترکیبات مورد نیاز و امکان تغییر شیمی ماده برای دستیابی به خواص مورد نیاز روش فراگیری است. در این رویکرد، نورآغازگر­ها از عوامل کلیدی در موفقیت این فرایند محسوب می ­شوند و پژوهش­ های بسیاری با هدف معرفی نورآغازگرهای مختلف انجام شده است. در این مقاله مروری، انواع نورآغازگرهای استفاده ­شده در فناوری چاپ سه ­بعدی مناسب برای فرایند پلیمرشدن نوری، معرفی شده و پژوهش ­های انجام­ شده در راستای ارتقای کارایی آن­ها گردآوری شده است. از مهم­ترین بخش­ های پژوهشی، تغییر در شیمی ترکیبات به ­منظور انتقال ناحیه جذب نورآغازگرها از ناحیه فرابنفش به ناحیه مرئی است. افزون بر این، نورآغازگر­های محلول در آب نیز برای استفاده در زیست­ چاپ سامانه­ های هیدروژلی بسیار مورد توجه هستند که در این مقاله مرور می ­شوند. بدیهی است، موفقیت در توسعه­ فرایند چاپ سه ­بعدی و ساخت قطعه ­هایی با خواص مکانیکی مناسب برحسب کاربرد و وضوح مطلوب، نیازمند آشنایی با عناصر کلیدی دخیل در فرایند است. از این رو، یکی از مهم­ترین عوامل بررسی می ­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

UV, UV-Vis and NIR Photoinitiators in Light-Based 3D Printing Processes

نویسندگان [English]

  • shaghayegh vakili 1
  • Mehdi Sheikhi 2
1 Polymer Chemistry Research Laboratory, Department of Chemistry, University of Zanjan, Zanjan, 45195‐313, Islamic Republic of Iran
2 PhD candidate/ University of Isfahan
چکیده [English]

light-based three dimensional (3D) printing processes which are based on the use of light-sensitive monomers or oligomers, are the most versatile and interesting technique due to the unique potential to design structures with complex geometry, the ease of the process, the availability of the required compounds as well as the feasibility of tailoring materials to achieve the required properties. In this approach, photoinitiators are considered the key elements in the success of this process, and several types of research have been performed to introduce initiators with enhanced efficiencies. This article reviews the types of photoinitiators used in 3D printing technology and highlights the research carried out to transfer the absorption region of the compounds from the ultraviolet region to the visible region. In addition, water-soluble photoinitiators are also of great interest for use in the bioprinting of hydrogel systems, which are reviewed in this article. Obviously, success in the development of the 3D printing process and fabrication of constructs with suitable mechanical properties as well as resolution requires familiarity with the key elements involved in the process, therefore, one of the most important factors is investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D printing
  • initiator
  • photopolymerization
  • Sterolithography
  • Digital Light Processing