کاربرد دندریمرها به عنوان بستر حامل دارو

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شیراز

2 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

3 بخش شیمی، دانشگاه کاشان

چکیده

: در سالهای اخیر، دندریمرها به عنوان دسته ی جدیدی از مواد پلیمری به دلیل ویژگیهای منحصر به

فرد خود مخصوصا به عنوان سیستمهای دارورسان توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. در این فرایند

دندریمرها میتوانند مستقیماً به قسمت آسیب دیده داخل بدن بیمار دارو بدهد. دندریمرها را می توان به عنوان

ساختارهای ماکرومولکولی با مزایای متعدد تعریف کرد که با توجه به ماهیت شیمیایی دارویی که باید منتقل

شود، ممکن است دچار تغییراتی شوند. دلیل اینکه دندریمرها در دارورسانی بسیار مورد توجه هستند این است

که دارای ویژگیهایی از جمله: اندازه یکنواخت، حلالیت در آب، عملکرد سطحی قابل تغییر، درجه انشعاب بالا،

چند ظرفیتی بودن ، وزن مولکولی کاملاً مشخص، و حفرههای داخلی در دسترس می باشند. علاوه بر این، سطح

بالای کنترل بر معماری دندریتیک، آنها را به عنوان حاملهای ایدهآل متمایز میکند. همچنین، کاربرد دندریمرها

در زیست پزشکی توجه بسیاری از دانشمندان را به خود جلب کرده است. زیست پزشکی یکی از حوزههای

اصلی مطالعه برای دندریمرها به دلیل ظرفیت آنها برای بهبود حلالیت، جذب، دسترسی زیستی و توزیع هدفمند،

و ارزشمند بودن آنها در تشخیص و درمان محسوب میشود. در دهه اخیر تحقیقات ضد نئوپلاستیک بر روی

دندریمرها به طور گسترده توسعه یافته است و چندین نوع کمپلکس دندریمر پلی آمیدوآمین و پلی پروپیلنایمین با داروهای دوکسوروبیسین، پاکلیتاکسل، سیس پلاتین، ملفالان و متوترکسات در مقایسه با مولکول دارو

به تنهایی توسعه یافته اند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Dendrimers as Drug Carriers Support

نویسندگان [English]

  • Soheila Ghasemi 1
  • Milad Ghezelsofloo 2
  • Abdulhamid Dehghani 3
1 Faculty of Shiraz University
2 Department of Chemistry, College of Science, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Chemistry, Kashan University
چکیده [English]

In recent years, dendrimers as a new class of polymeric materials have attracted

much attention due to their unique properties, especially as drug delivery systems. In this

process, dendrimers can deliver medicine directly to the affected part of the patient's body.

Dendrimers can be defined as macromolecular structures with several advantages that may

change depending on the chemical nature of the drug to be delivered. Dendrimers can be

defined as macromolecular structures with several advantages that depending on the

chemical nature of the drug to be delivered, may change. The reason dendrimers are so

popular in drug delivery is that they have properties such as uniform size, water-solubility,

modifiable surface performance, high degree of branching, being multivalent, well-defined

molecular weight, and available internal cavities. In addition, the high level of control over

dendritic architecture distinguishes them as ideal carriers. Also, the use of dendrimers in

biomedicine has attracted the attention of many scientists. Biomedicine is one of the main

fields of study for dendrimers because of its capacity to improve solubility, uptake, bioavailability, and targeted distribution, and their value in diagnosis and treatment. In the

last decade, anti-neoplastic research on dendrimers has been extensively developed, and

several types of poly amidoamine (PAMAM) and polypropylene imine (PPI) dendrimer

complexes with doxorubicin, paclitaxel, cisplatin, melphalan, and methotrexate have been

improved compared to the drug molecule alone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dendrimer
  • drug delivery
  • PAMAM dendrimer
  • PPI dendrimer
  • controlled release