دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 46، خرداد 1402، صفحه 1-84 
پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه

صفحه 3-18

سید محسن شریعتی؛ محمّد سروش آبزن؛ حسن عربی؛ شروین احمدی


مروری بر قابلیت بالقوه همی‌سلولوزها در تولید محصولات باارزش افزوده زیاد

صفحه 29-41

سپیده حامدی؛ پردیس یوسفی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا


بخش جنبی

صفحه 78-84

همکاران تحریریه