موضوعات = پلیمرهای هوشمند
ویتریمرها: دسته جدیدی از مواد پلیمری با پیوند های کووالانسی قابل تبادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1403

حمیدرضا خلفی؛ مرتضی احسانی؛ حسین علی خنکدار


مروری کوتاه بر اصلاح میکروکپسول‌های پلی(اوره-فرمالدهید) برای بهبود کارایی سامانه‌های کامپوزیتی خودترمیمی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 3-18

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 4-19

حسن عبدوس؛ احمد سیدی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 36-44

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 81-93

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی


پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان