موضوعات = پلیمرهای هوشمند
تعداد مقالات: 11
1. پلیمرهای هوشمند: 7- ترموکرومیک ها و کاربرد آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1398

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


3. اصلاح میکروکپسول های پلی(اوره-فرمالدهید) به منظور بهبود کارایی سامانه های کامپوزیتی خودترمیم شونده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1398

تینا ربیعی؛ محمود معصومی؛ سعید نوری خراسانی؛ رسول اسمعیلی نیسیانی


4. پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید (CO2): 2- کاربردها

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-51

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


5. نانوکامپوزیت‌های پلیمری خودترمیم‌

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 4-19

حسن عبدوس؛ احمد سیدی


6. پلیمرهای پاسخگو به کربن دی‌اکسید: 1- مفاهیم بنیادی و دسته‌بندی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 36-44

سجاد آور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


10. خواص نورپاسخگویی پلیمرهای آزوی دومحیط‌دوست

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 81-93

معصومه باقری؛ اکرم گلشن حسینی


11. پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان