پلیمرهای هوشمند: 7- ترموکرومیک ها و کاربرد آن ها

نوع مقاله: تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 دانشجوی دکترا، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

4 عضو هیات علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

مواد پاسخگو به محرک برپایه ترکیبات ترموکرومیک دسته جدیدی از مواد هوشمند هستند که در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پلیمرهای هوشمند یا پلیمرهای حساس به محرک با دارا بودن ویژگی‌هایی مانند چقرمگی،‌ فرآیند پذیری آسان، انعطاف‌پذیری، قابلیت ارتجاعی، زیست‌سازگاری و همچنین به دلیل داشتن تغییرات شیمیایی و فیزیکی برگشت‌پذیر در پاسخ به شرایط متغییر محیط، اهمیت‌شان روز به روز در حال افزایش است. اصلی‌ترین ویژگی، توانایی آن‌ها در پاسخ های میکروسکوپی به تغییرات کوچک محیط است و بعد از اینکه تاثیر محرک محیطی از بین رفت به حالت اولیه خود برمی‌گردد. این پلیمرها به محرک‌های محیطی متعددی مانند نور، دما، عوامل مکانیکی، میدان الکتریکی و مغناطیسی، قطبیت و آنزیم‌ها و زیست مولکول‌ها پاسخ می‌دهند.
اخیرا توسعه سریع مواد هوشمند با خواص ترموکرومیک موجب رونق زیاد آنها شده است. ماده ترموکرومیک می‌تواند مونومرها یا پلیمرها، ترکیبات آلی یا معدنی و سیستم‌های تک یا چند جزئی باشد. ظاهر رنگی این ترکیبات می‌تواند به طور آنی یا مداوم با توجه به تغییر دما به صورت برگشت‌پذیر تغییر کند که این پدیده همراه به تغییرات بازتاب، جذب یا پراکندگی نور نمایان می‌شود. این ترکیبات کاربردهای زیادی در زمینه های مختلفی از جمله کاغذهای ترموکرومیک، جوهرها، پنجره هوشمند و دماسنج دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Smart polymers: 7-Thermochromic and their Applications

نویسندگان [English]

  • Alireza Mouraki 1
  • Maryam Raeesi 2
  • Samira Sanjabi 3
  • Ali Reza Mahdavian 4
1 Iran Polymer and Petrochemical Institute
2 PhD student, IPPI
3 Iran polymer & petrochemical institute
4 IPPI, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stimuli-responsive materials based on thermochromic is a new class of smart materials that has received a great deal of attention in the recent decades. The importance of smart polymers or stimuli-responsive polymers is growing due to having properties such as toughness, simple processability, flexibility, elasticity, biocompatibility as well as being capable of reversible chemical and physical changes in response to variable environmental conditions relative to inorganic materials. The most important characteristic of these polymers is their microscopic response to small environmental changes and they can return to their initial state under another stimulus. These polymers may respond to several triggers such as light, temperature, mechanical factors, electrical and magnetic fields, polarity, enzyme, and bio-molecules.
Recently, the rapid advancements on smart materials with thermochromic properties have become promising field. A thermochromic material can be in the form of monomer or polymer, organic or inorganic compound, and a single or multi-component system. The color of these compounds can change spontaneously or continuously in response to changes in temperature in a reversible way which is as the result of changes in light reflection, absorption or scattering properties. These materials could be used in several fileds such as thermochromic papers, inks, smart windows and thermometer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart polymers
  • Thermochromic
  • conjugated polymers
  • stimuli-responsive
  • Thermochromic application