موضوعات = الکتروریسی
تعداد مقالات: 5
1. الکتروریسی آلژینات: چالش ها و راه حل ها

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 33-43

حامد دائمی؛ مریم اسدی


3. بررسی خواص ضدمیکروبی و ترمیمی نانوالیاف کتیرا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 98-107

رشید مقدادی کاسانی؛ سهیل بدوحی