کلیدواژه‌ها = نانوخاک رس
اثر نانوذرات بر خواص مکانیکی زیست‌کامپوزیت‌های بر پایه کیتوسان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 54-65

حمیدرضا طالبی؛ فرامرز آشنای قاسمی؛ علیرضا عشوری


بررسی سازوکار اثرگذاری نانوخاک رس بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلیمری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 4-15

علیرضا کریمی زارجی؛ میترا توکلی اردکانی


ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی -2 لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 13-19

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری


ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 13-20

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری