ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115 - 1496

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پلیمر، صندوق پستی 4413 - 58

3 امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امیدیه، گروه مهندسی پلیمر

چکیده

در این سلسله مقالات، مروری بر مهم ترین تحقیقات انجام شده طی سال های 1980 تا 2012 در باره نانوکامپوزیت های لاستیکی شامل لاست کیهای طبیعی، اتیلن پروپیلن دی ان مونومر، بوتادی ان، استیرن بوتادی ان، نیتریل، کلروپرن و ایزوبوتیلن ایزوپرن ارائه شده است. بخش اول به لاست کی طبیعی natural rubber  و نانوکامپوزیت های آن اختصاص دارد. در متن به روش های مختلف تهیه نانوکامپوزیت های طبیعی، مشخصات پخت، ریزساختار و خواص مهم نانوکامپوزیت های پلیمری ازجمله نفوذپذیری، اشتعال پذیری، خواص مکانیکی، گرمایی و رئولوژیکی پرداخته شده است. درانتها افق آینده نانوکامپوزیت های لاستیکی با تکیه بر جمع بندی مطالب ارائه شده، پیش بینی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Microstructure and Properties of Elastomer Nanocomposites I. Natural Rubber

نویسندگان [English]

  • ghasem Naderi 1
  • shirin Shokouhi 2
  • Hedayat Sadeghi Ghari 3
1
2
3