شکل شناسی کنترل شده نانوخاک رس در ذرات نانوپلیمر از راه پلیمرشدن ریزامولسیونی

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

چکیده

سنتز نانوذرات پلیمر با ریزساختار کنترل شده از نانوخاک رس در اکثر صنایع مورد توجه است.
در حقیقت ریزساختار یا شک لشناسی صفحات خاک رس نسبت به نانوقطره های پلیمر عامل اصلی
سدگرایی و ناتراوایی نانوکامپوزیت حاصل است. به طوری که افزون بر بهبود سایر خواص فیزیکی و
مکانیکی، مقدار جذب، نفوذ یا عبور گازها، بخار آب، آب و حتی روغن ها به شدت با استفاده از ای نگونه
فیلم های پلیمری نانوکامپوزیتی کاهش می یابد. روش اساسی برای طراحی این گونه ساختارهای
ازپیش معین شده، روش پلیمر شدن ریزامولسیونی است که در حالت انتخاب درست و مناسب عامل
فعال سطحی )از لحاظ آبدوستی – آبگریزی(، می توان کپسولی شدن مواد متفاوت اعم از مواد جامد یا
مایع و حتی گاز یشکل را در درون قطره های پلیمر ارائه داد. از دیگر نتایج کنترل ریزساختار در فن
پلیمر شدن ریزامولسیونی، پلیمر شدن پیکرینگ است که به شکل ریزامولسیونی مستقیم یا معکوس
قابل اجراست. به عبارتی دیگر در این روش، به جای مواد فعال سطحی )امولسیون کننده( از ذرات
جامد برای پایداری قطره های سنتز شده پلیمر استفاده شده که اصطلاحا سامانه عاری از صابون نیز
نامیده م یشود و موادی با ساختارهای لانه زنبوری تهیه می شوند. اکثر محصولات تهیه شده با این
روش برای بسته بندی های حساس کاربرد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Controlled Morphology of Nanoclay within Nanopolymer Particles via Miniemulsion Polymerization

نویسنده [English]

  • Mojgan Mirzataheri
چکیده [English]

Controlled morphology of nanoclay layers within nanopolymer particles is a very
important topic for most industries, especially in food and medical packaging. Films
prepared from these nanocomposites showed improved physical and mechanical properties
and high impermeability towards gases, vapors, water and even oils and hydrocarbons.
One successful method to design these systems is by miniemulsion polymerization which
is useful for encapsulation of all materials (solids, liquids and gases) within polymer
particles, provided a suitable choice of surfactant is made with optimum HLB. Another
method is "pickering" or soap free polymerization, which can also be performed in the form
of miniemulsion. In this new method nanoclay is used instead of a surfactant, and therefore,
final films will show honeycomb structures applicable in impermeable packaging purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • miniemulsion
  • pickering
  • Nanoclay
  • impermeable
  • nanocomposite film