موضوعات = هیدروژل
تعداد مقالات: 2
1. مروری بر روش‌های میکروساخت هیدروژل‌های ژلما

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 50-62

سید مرتضی نقیب؛ کاوه رحیمی ممقانی


2. مروری بر کامپوزیت‌های بر پایه هیدروژل

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 94-102

ابوالفضل مقصودنیا