کلیدواژه‌ها = پلیمر طبیعی
تعداد مقالات: 4
1. پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 3-14

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


3. بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-17

فریبا گنجی؛ فاطمه رضایی؛ آرزو سروش نیا


4. آئروژل‌های پلیمری: روش‌های تهیه، خصوصیات و کاربردها

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 89-102

حسن فتاحی؛ مهدی حج؛ یونس موسائی اسکوئی