نویسنده = مهدی شیخی
تعداد مقالات: 6
2. پس‌اصلاح نانوالیاف الکتروریسی‌شده با گونه‌های زیست‌فعال ازطریق واکنش‌های کلیک

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 17-27

مهدی شیخی؛ فیروزه کاوش طهرانی؛ فاطمه رفیع منزلت


5. مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 14-26

نگار فرزانه فر؛ مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


6. پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3-13

مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت