نویسنده = فریبا گنجی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد الیاف الکتروریسی شده در مهندسی بافت: داربستهایی با خاصیت رهایش آهسته عوامل رشد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1399

فریبا گنجی؛ محیا برادران؛ آمنه صدیقیان


2. پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 3-14

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


3. سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 3-13

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


4. مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 4-19

محسن صادقی؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی زاده


5. بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 3-17

فریبا گنجی؛ فاطمه رضایی؛ آرزو سروش نیا