نویسنده = فریبا گنجی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد نانوالیاف الکتروریسی‌شده در مهندسی بافت: داربست‌هایی با رهایش آهسته عامل های رشد

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 31-41

فریبا گنجی؛ محیا برادران؛ آمنه صدیقیان


2. پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 3-14

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


3. سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 3-13

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


4. مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-19

محسن صادقی؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی زاده


5. بررسی پلیمرهای مختلف مورد استفاده در فیلم های دهانی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 3-17

فریبا گنجی؛ فاطمه رضایی؛ آرزو سروش نیا