نویسنده = حمید موبدی
کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

مهندس آرزو مشاک؛ حمید موبدی


سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 24-32

سیاوش میرزایی؛ حمید موبدی؛ حمید گورابی؛ محمد حسین صنعتی؛ سکینه خزلی


مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 45-56

آرزو مشاک؛ آزاده غایی؛ حمید موبدی