نویسنده = مجید غیاث
تعداد مقالات: 7
1. مروری بر روشهای بازیافت شیمیایی پلی اتیلن ترفتالات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

مجید غیاث؛ صدیقه شیربخت


2. با مشاهیر

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-137

مجید غیاث


3. با مشاهیر

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 138-141

مجید غیاث


4. با مشاهیر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 105-110

مجید غیاث


5. با مشاهیر

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 120-125

مجید غیاث


6. با مشاهیر

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 110-113

مجید غیاث


7. مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-77

مجید غیاث