نویسنده = مجید غیاث
تعداد مقالات: 7
1. مروری بر روش‌های بازیافت شیمیایی پلی‌اتیلن ‌ترفتالات (PET)

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 50-61

مجید غیاث؛ صدیقه شیربخت


2. با مشاهیر

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-137

مجید غیاث


3. با مشاهیر

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 138-141

مجید غیاث


4. با مشاهیر

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 105-110

مجید غیاث


5. با مشاهیر

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 120-125

مجید غیاث


6. با مشاهیر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 110-113

مجید غیاث


7. مقدمه‌ای بر روش شبیه‌سازی مونت کارلو

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 67-77

مجید غیاث