با مشاهیر

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

هیئت علمی-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

آشنایی با بزرگان علم پلیمر (برندگان جایزه نوبل) : پیر ژیل دو ژن

عنوان مقاله [English]

Prominent Scientist

نویسنده [English]

  • majid Ghiass
1. Pierre-Gilles de Gennes, Facts.Nobelprize.org., Nobel Media AB 2014.Web. 9 Feb 2017.
2. Rananavare S.B., In Memory of Pierre-Gilles de Gennes, J. Phys. Chem. B, 113, 3591-3592, 2006.
3. Ibid, Joanny J.F., Biography of Pierre-Gilles de Gennes, 3593- 3594.
4. Sluckin T.J., Appreciation Pierre-Gilles de Gennes, Liq. Crys., 36, 1019-1022, 2009.