نویسنده = محمدحسین کرمی
مروری بر خواص ضدباکتری نانوکامپوزیت‌های کیتوسان دارای نانوذرات فلزی برای استفاده در التیام زخم

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 42-53

محمد حسین کرمی؛ مجید عبدوس؛ محمدرضا کلائی؛ امید مرادی


مروری بر سینتیک تخریب نانوکامپوزیت‌های اپوکسی دارای نانوذرات خاک رس

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 65-76

محمدرضا کلائی؛ محمدحسین کرمی