موضوعات = اولفین
کوپلیمرشدن کوئوردیناسیونی مونومرهای قطبی با اولفین‌ها: بررسی مشکلات و راه حل‌ها

دوره 13، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 3-14

حسن عربی؛ زهرا عیسی آبادی؛ مجید کریمی؛ رقیه جم جاه


بررسی عوامل اثرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن پرچگالی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 57-66

حسین بازگیر؛ رضا راشدی؛ زهرا عیسی آبادی؛ نعیمه بحری لاله


مروری بر تأثیر پایدارکننده‌های طبیعی در فراورش مذاب پلی‌اتیلن

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 69-79

آذر زارع؛ نسرین اعتصامی؛ روح الله باقری


مروری بر روش‌های سنتز، خواص و کاربرد پلی‌آلفااولفین‌ها در صنعت روغن و روانکارها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 60-72

سید امین میرمحمدی؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ فرشید نوری


تولید پلی‌اتیلن کم‌چگالی خطی با روش پلیمرشدن پیاپی اتیلن و خواص و کاربرد آن

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 16-25

لیلا عظیم نوه سی؛ زهرا محمدنیا؛ ابراهیم احمدی


پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی