بررسی عوامل تأثیرگذار بر تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند تولید پلی‌اتیلن سنگین

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 تحقیق و توسعه پتروشیمی جم

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده مهندسی

3 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر

چکیده

کنترل شکل شناسی یکی از مسائل مهم در توسعه صنایع کاتالیزوری در فرایند تولید پلی‌اتیلن می‌باشد. نسل‌های جدید کاتالیزورهای تولید پلی‌الفین‌ها رفتارهای متفاوتی در طی فرایند تکه‌تکه شدن از خود نشان می‌دهند. در طی لحظات اولیه پلیمرشدن، بانفوذ سریع مونومر گازی اتیلن به درون حفرات کاتالیزور، در مورد کاتالیزورهای با استحکام مکانیکی پایین، تکه‌تکه شدن رخ‌داده که سبب تشکیل ذرات ریز می‌شود.از طرفی ذرات تشکیل شده در حین فرایند پلیمرشدن در طی همزدن ممکن است با برخورد به یکدیگر ،همزن و یا دیواره راکتور شکسته شده و ذرات کمتر از سایز استاندارد تولید شوند. این ذرات ریز با اندازه کمتر از حد معمول تحت عنوان پودر ریز کمتر از 63 میکرون ذرات پودر ریزشناخته می‌شود. وجود ذرات پودر ریز یکی از معضلات مهم در صنعت پلی‌الفین‌ها به‌خصوص پلی‌اتیلن می‌باشد و مشکلاتی ازجمله تشکیل لایه بر روی دیواره راکتور، تشکیل نقاط بسیار داغ، گرفتگی در راکتورهای فاز گازی، گرفتگی در تجهیزات جانبی نظیر مبدل‌های حرارتی، پمپ‌ها، خشک‌کن‌ها و تولید محصولات نامطلوب خارج از استاندارد را ناشی می‌شود.امروزه در صنعت پلی الفین همواره به دنبال راهی برای کاهش میزان تشکیل ذرات پودر ریز در فرایند پلیمرشدن هستند. در این مقاله، با توجه به اهمیت این موضوع، به عوامل مهم تشکیل این ذرات شامل عوامل فرایندی و کاتالیزوری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of factors affecting fine formation in high density polyethylene production process

نویسندگان [English]

  • hossein bazgir 1
  • reza rashedi 1
  • zahra isaabade 2
  • naeimeh bahri-laleh 3
1 Research and Development Center, Jam Petrochemical Company, Assaluyeh, Boushehr, Iran
2 Department of Polymerization Engineering, Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran.
3 academic staff in IPPI
چکیده [English]

Morphological control is one of the critical issues in developing suitable catalysts used in the polyethylene production industry. New generations of polyolefin catalysts exhibit different behavior during the fragmentation process. In the initial stages of polymerization, fragmentation occurs with the rapid penetration of ethylene monomer into the catalyst pores. On the other hand, particles formed during the polymerization process may be colliding with each other, the agitator or reactor wall will break, and particles smaller than the standard size will be produced. In the case of catalysts with low mechanical strength, the formation of fine particles would occur considerably. These particles have much smaller diameters (less than 63 microns) than the standard size. The presence of fine is one of the most important problems in the polyolefin industry, especially polyethylene, and problems such as layer formation on the reactor wall, appearance of hot spots, clogging in gas phase reactors, clogging in peripherals such as heat exchangers, pumps, dryers, and unfavorable products arise out of standard. Today in the polyolefin industry, looking for a way to reduce the formation of fine powder particles in the polymerization process. In this paper, due to the importance of this issue, substantial factors in the formation of these particles, including process and catalytic factors, are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ziegler Natta catalyst
  • High Density Polyethylene
  • Fine particles
  • polymerization
  • polyolefin