موضوعات = غشا
تعداد مقالات: 2
2. تهیه فیلم یا غشای متخلخل پلی‌اولفینی با روش کشش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 3-15

فاطمه برزگری؛ جلیل مرشدیان؛ محمد رضوی نوری