کلیدواژه‌ها = الاستومر
راهبرد جدید اکسایش واسطه‌ای سطح لاستیک‌ها با یون نقره (II)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 94-101

محمد رونق باغبانی؛ فریدون محمدی؛ قاسم نادری؛ احمد ربیعی


معرفی کتاب

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 76-77


ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی -2 لاستیک اتیلن پروپیلن دی ان مونومر

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 13-19

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری


ریزساختار و خواص نانوکامپوزیت های لاستیکی: -1 لاستیک طبیعی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 13-20

قاسم نادری؛ شیرین شکوهی؛ هدایت صادقی قاری