کلیدواژه‌ها = پلیمر هوشمند
تعداد مقالات: 4
1. پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


2. پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان


3. پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 37-47

امین عبدالهی؛ جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان


4. پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 27-38

مهرسا امامی؛ الهام آرام؛ علی رضا مهدویان