کلیدواژه‌ها = پلیمر هوشمند
تعداد مقالات: 5
1. پلیمرهای حافظه شکلی و تغییر شکل‌دهنده در مکانوبیولوژی یاخته

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 3-13

مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


2. پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


3. پلیمرهای هوشمند: 6- کاربرد پلیمرهای فوتوکروم در سامانه‌های پاسخگو به محرک

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 57-69

جابر کیوان راد؛ امین عبدالهی؛ علیرضا مهدویان


4. پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 37-47

امین عبدالهی؛ جابر کیوان راد؛ علیرضا مهدویان


5. پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 27-38

مهرسا امامی؛ الهام آرام؛ علی رضا مهدویان