پلیمرهای هوشمند: 4- پلیمرهای فوتوکرومیک و پدیده فوتوکرومیسم

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل پژوهشگاه پلیمر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

3 استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

ترکیبات فوتوکرومیک به دلیل توانایی آنها برای پاسخ در برابر تحریک های ناشی از نور فرابنفش که منجر به ایجاد تغیر رنگ می شود، بسیار مورد توجه می باشند. این ترکیبات دارای انواع مختلفی هستند، اما از میان آنها ترکیبات اسپایرو (اسپایروپیران و اسپایروکسازین)، دی آزو و دی آریل اتن کاندیدای مناسبی برای وارد شدن به ماتریس های پلیمری می باشند. باتوجه به این که رفتار های هوشمند این ترکیبات پس از وارد شدن به ماتریس پلیمری به طور کامل به پلیمر منتقل می شود، پلیمرهای فوتوکرومیک در زمینه های مختلف توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده اند. ترکیبات فوتوکرومیک قادر هستند علاوه بر خواص نوری، خواص فیزیکی و شیمیایی ماتریس پلیمری را نیز تغییر دهند. نکته بسیار مهم در این رفتارهای هوشمند، برگشت پذیری تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی ماتریس پلیمری تحت تابش نور فرابنفش و مرئی می باشد. مکانیسم فوتوکرومیسم در آنها به صورتی است که واکنش برگشت می تواند به وسیله نور مرئی و گرما انجام شود. نکته قابل توجه این است که خواص ماتریس های پلیمری از قبیل ساختارهای شیمیایی، دمای انتقال شیشه ای و حتی مورفولوژی آنها بر روی خواص فوتوکرومیک این ترکیبات تاثیر گذار می باشد. به گونه ای که با کاهش دمای انتقال شیشه ای، افزایش خواص فوتوکرومیک به دلیل تحرک بیشتر زنجیر های پلیمری مشاهده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Smart Polymers: ΙV. Photochromic Polymers and Photochromism Phenomenon

نویسندگان [English]

  • amin abdollahi 1
  • jaber keyvanrad 2
1
2
3
چکیده [English]

Photo chromic compounds have obtained excessive attention because of their ability for color changes caused by responding to the induced stimulation through UV irradiation. These materials have a wide variety, however the photo chromic ones such as spiro compounds (spiropyran and spiroxazin), di azo and di arylethen are appropriate candidates for incorporation into the polymeric matrices. Photo chromic polymers are interesting because of the transfer of responsiveness behavior of the photo chromic compounds involved into the polymer. They are capable of changing the optical behavior in addition to chemical and physical properties of the corresponding polymer phase. It is notable that this behavior through UV and Vis irradiations is reversible for several times. These features are influenced by the chemical structure, glass transition temperature (Tg) and morphological properties of the polymer. In addition, photo chromic properties were increased by decrees of Tg trough increase of the mobility from polymer chains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart polymer
  • Light sensitive materials
  • Photochromic
  • Ultraviolet light
  • stimuli-responsive