کلیدواژه‌ها = پلی‌اتیلن
پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 2- اثر ضدمه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 3-18

سید محسن شریعتی؛ محمّد سروش آبزن؛ حسن عربی؛ شروین احمدی


پلی‌اتیلن در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی: 1- اثر ساختار زنجیر بر درزگیری گرمایی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 3-17

فاطمه سلمانی؛ محمّد سروش آبزن؛ شروین احمدی


مروری بر ظروف تحت فشار کامپوزیتی با آستری پلیمری

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 53-63

زینب روزبهانی؛ مهرنوش محمدی